ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI

1. TARAFLAR

1.1.      İşbu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3, Sunucu İş Mrk. B Blok 801-805, 35170 Konak, İzmir  adresinde faaliyet gösteren, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra kısaca “shop.soktas.com” olarak anılacaktır)

ile

“Üye” veya “Ziyaretçi” olarak alan adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da shop.soktas.com’a ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

1.2.      Sözleşmede ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

2.1.      shop.soktas.com’un sahibi olduğu Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. alan adlı internet sitesinde (bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) Kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.

2.2.      İnternet Sitesi, kullanıcılarına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler shop.soktas.com alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

2.3.      Platformun kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama shop.soktas.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: shop.soktas.com’a kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “üye”yi ve “ziyaretçi”leri de içerir.

3. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.      Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2.      Kullanıcı, shop.soktas.com tarafından internet sitesi sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının internet sitesi üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3.3.      Üye, shop.soktas.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın ve/veya Üye’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, shop.soktas.com’u bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

3.4.      Kullanıcı ve/veya Üye, internet sitesine üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal shop.soktas.com’a bildirmeyi; shop.soktas.com’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5.      Kullanıcı, internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

3.6.      Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verilebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7.      Kullanıcı, internet sitesinden sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile shop.soktas.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.      Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü platformdaki shop.soktas.com logosu ile platformların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı shop.soktas.com’a aittir. Kullanıcı, platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9.      Kullanıcı, shop.soktas.com platformlar aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve shop.soktas.com’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya shop.soktas.com tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10.    Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin shop.soktas.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

3.11.    Kullanıcı, internet sitesini ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, internet sitesi aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. shop.soktas.com, kendi takdirine göre, internet sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

3.12.    Üye, üyelikten ayrılmaları veya üyeliğin shop.soktas.com tarafından sonlandırılması durumunda shop.soktas.com’dan herhangi bir hak talep edemez.

3.13.    Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

 • Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı shop.soktas.com’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla shop.soktas.com’a herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,
 • İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde shop.soktas.com’un zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
 • İhlal nedeniyle shop.soktas.com’un adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, shop.soktas.com’un bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
 • İhlali nedeniyle shop.soktas.com’un doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte shop.soktas.com‘a ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. SHOP.SOKTAS.COM’UN YETKİLERİ

4.1.      shop.soktas.com her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle shop.soktas.com’u herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

4.2.      shop.soktas.com, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili platformda açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca shop.soktas.com, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

4.3.      shop.soktas.com, internet sitesi ile diğer platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. shop.soktas.com, kullanıcıların ve üyelerin, internet sitesinden ya da platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. shop.soktas.com, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, shop.soktas.com’un veya mobil uygulamaların ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.4.      shop.soktas.com, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

4.5.      shop.soktas.com’ye ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece internet sitesine veya shop.soktas.com’un yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

4.6.      shop.soktas.com, internet sitesinde veya diğer Platform’larda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. shop.soktas.com’un, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, shop.soktas.com sorumlu değildir.

4.7.      shop.soktas.com platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

4.8.      shop.soktas.com teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman shop.soktas.com platformlarında yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

5. FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

5.1.      shop.soktas.com ve Üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. shop.soktas.com bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, internet sitesinde ve internet sitesinin içeriğinde ya da diğer platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar shop.soktas.com alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili platformu her kullanımlarında, güncellenmiş/ değiştirilmiş/ ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

5.2.      Üye shop.soktas.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, shop.soktas.com ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve shop.soktas.com tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

6. İHTİLAF

6.1.      İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

7. TEBLİGAT ADRESLERİ

7.1.      Üyenin internet sitesinde bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

7.2.      Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak internet sitesindeki üyelik bilgilerini güncellemek suretiyle 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

7.3.      İşbu sözleşme nedeniyle shop.soktas.com’un üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın shop.soktas.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

8. YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait shop.soktas.com sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen gizlilik koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Lütfen site içeriğine erişmeden önce veya herhangi bir hizmeti kullanmadan önce Gizlilik Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz.

1. Çerezler (Cookies)

“Çerezler” web tarayıcı yazılımınız tarafından bilgisayarınızın donanımında veya geçici olarak bilgisayarınızın belleğinde muhafaza edilen küçük bilgi parçalarıdır. Çerezlerin kullanımı artık bir endüstri standardı olup, kullanıcılar bunlarla birçok büyük web sitesinde karşılaşmaktadır. shop.soktas.com, kullanıcının donanımına İnternet çerezleri yerleştirebilecek veya muhafaza edebilecektir. Çerezler yukarıda belirtilen bilgi türlerinden herhangi birini kaydedebilmektedir. Çerezler shop.soktas.com’un kullanıcıların internet sitesini görüntüleme deneyimini kişiselleştirmesine olanak sağlamaktadır. Kullanıcı Siteyi yeniden ziyaret ettiğinde, shop.soktas.com kullanıcıyı bu çerez yolu ile tanıyabilmekte ve buna göre kullanıcının bu Sitedeki deneyimini özelleştirebilmektedir. Site kullanımını ve trafik şeklini ve ilgilenilen mallar veya hizmetler için reklamların izlenmesi ve Sitenin takipçi sayısının tahmin edilmesi için çerezler kullanmaktadır. shop.soktas.com ayrıca kayıt esnasında sağlanan kullanıcı adları ve şifrelerini muhafaza etmek için de çerezleri kullanmaktadır. shop.soktas.com üçüncü taraflar, örneğin reklamcılar için bilgi toplanması ile ilgili çerezlerden yararlanıyorsa ilgili reklamcı(lar) bir kullanıcı bu reklamı görüntülediğinde elektronik bildirim alabilmektedir.

shop.soktas.com, Sitede reklam sunmak için üçüncü taraf ağ reklamcılarını kullanabilmekte ve Site üzerindeki trafiğin analiz edilmesi için bir trafik ölçüm hizmeti kullanabilmektedir. Ağ reklamcıları Siteye olan ziyaretlerinize ve ziyaret etmiş olduğunuz diğer web sitelerine dayanarak reklam görüntüleyen üçüncü taraflardır. Üçüncü taraf reklam sunumu ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak sizin için reklam seçmemize olanak sağlamaktadır. Reklamcıların ve diğer şirketlerin Site tarafından konan çerezlere erişimi olmamasına rağmen, tarayıcınızda çerezleri etkinleştirmeyi seçtiğiniz takdirde, Sitenin üçüncü taraf reklam ağ sağlayıcıları, reklamcılar, sponsorlar ve/veya trafik ölçüm hizmetleri bilgisayarınıza kendi çerezlerini koyabilmekte ve erişebilmektedir. Bu üçüncü taraf çerezler diğer konuların arasında, size ilginizi çekebilecek reklamların teslimine yardımcı olmak, aynı reklamı birçok defa görmenizi önlemek ve bazı reklamların kullanışlılığı ile ilgili olarak araştırma yapmak amacıyla konulmaktadır. Üçüncü taraf çerezler ile bağlantılı olarak üçüncü taraflarca sunulan herhangi bir resmin (veya bir web sayfasının herhangi bir başka bölümünün) üçüncü tarafların önceden tanımlanmış faaliyetleri gerçekleştirmesine olanak sağlayan web işaretçileri görevi görebileceğini bilgilerinize sunarız. Üçüncü taraf çerezleri ve web işaretçileri işbu politika ile değil üçüncü tarafın özel gizlilik politikası ile yönetilmektedir. Site üzerinde reklam sunmak için çeşitli şirketler kullanılırken, kullanabileceğimiz bazı üçüncü taraf reklam sunucularının “opt-out” prosedürleri hakkında bilgi sağlayan http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Birçok web tarayıcısı en baştan çerezleri kabule ayarlı olmasına rağmen, isteğinize göre, kullanıcı çerezlerin silinmesi için web tarayıcı yazılımının (varsa) uygun özellik(ler)ini kullanarak donanımına çerez yerleştirilmesini reddedebilmektedir. Bununla birlikte web tarayıcısının çerezleri kabul etmemesi halinde Kullanıcılar bu Sitenin içerisindeki bazı alanların gereken şekilde işlemeyeceğini de bilmelidirler.

2. İzin

shop.soktas.com, ilgili mevzuat gereğince tutulması gerekli kullanıcı verisi, IP adresi, lokasyon bilgisi ve benzeri verileri kaydetmekte ve muhafaza etmektedir. shop.soktas.com’a bu tür verilerin toplanması ve gerekli görüldüğü takdirde kullanılması konusunda izin vermektesiniz.

shop.soktas.com’a kişisel verilerinizi paylaştığınız zaman, sizi ilginizi çekebilecek konular veya hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere e-posta veya SMS ile sizinle iletişime geçmesi dahil olmak üzere tüm verilerin gizlilik politikasına göre toplanmasına ve kullanılmasına izin vermektesiniz.

 

3. Kişisel Verilerin Kullanımı

Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen veya izin vermiş olduğunuz belli kullanımlara ek olarak, shop.soktas.com tarafınıza hizmet sunmak, üyelik yönetimini gerçekleştirmek, ilgilenebileceğiniz diğer hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek, shop.soktas.com sitesinde ve hizmetlerinde yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler hakkında sizi bilgilendirmek ve doğrudan pazarlama amaçları için kullanmaktadır.

shop.soktas.com ayrıca sitenin kullanımını izlemek, trafik akışını kaydetmek, üye demografisi, yararları ve davranışı üzerine araştırma yapmak için de kişisel verilerinizi kullanabilecektir.

4. Kişisel Verilerin İfşası

shop.soktas.com kişisel bilgilerinizin korunması ve gözetilmesi için mümkün olan özeni göstermektedir. shop.soktas.com kişisel bilgilerinizi ancak kanunlar, kurallar, yönetmelikler veya ilgili mevzuat gereğince veya bir hukuki yaptırım sebebiyle, adli veya idari makamlar tarafından talep edilmesi halinde ifşa edecektir.

5. Kişisel Verilere Erişim

Kullanıcıların kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili herhangi bir talepte bulunmak için soktas@soktas.com ile irtibata geçerek bizi bilgilendiriniz.

6. Diğer Sitelere Bağlantılar

shop.soktas.com, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka web sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu web siteleri tarafımızca gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak kontrolümüz ve/veya yetkimiz olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıs sitelere eriştiğinizde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. shop.soktas.com tarafından üçüncü şahıs sitelere verilen bağlantılar, o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez. shop.soktas.com, bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açıkça veya örtülü olarak benimsememektedir ve bağlantı sağlanan sitelerin içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan dolayı sorumlu değildir.

7. Diğer Sorular

shop.soktas.com Kullanıcıların işbu Gizlilik Politikası veya kişisel verilerinizin kullanımı ile ilgili olası sorularını veya yorumlarını memnuniyetle karşılayacaktır. Lütfen sorularınızı veya yorumlarınızı soktas@soktas.com e-posta adresinden shop.soktas.com’a iletiniz.

8. Yürürlük

shop.soktas.com, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir. shop.soktas.com’un değişiklik yaptığı hükümler, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

İnternet Mağazası İade Politikası

shop.soktas.com adresinden yapacağınız tüm ürünler, talebinize uygun olacak şekilde rulolardan kesilerek kullanımınıza hazırlanmaktadır. Bu nedenle, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/b maddesi uyarınca, size sebep belirtmeksizin sözleşme ilişkisini sonlandırma hakkı veren cayma hakkını kullanmanız mümkün değildir.

Alışverişinizden kusur ya da ayıp nedeniyle memnun kalmadığınızda, para iadesi veya değiştirme için öncelikli yapmanız gereken, teslim alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde bize talebinizi internette belirtilen form aracılığı ile online olarak iletmenizdir.

İade talebiniz bize ulaştıktan sonra, shop.soktas.com  tarafından aşağıda belirtilen iade koşullarına uygunluğu değerlendirilir. Onaylandığı takdirde ürünleriniz anlaşmalı olduğumuz nakliye firması aracılığı ile geri alınır. İade edeceğiniz ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli tarafımızca karşılanır. Dilerseniz kargo masrafını karşılamak kaydı ile sizin tercih ettiğiniz bir kargo firması ile bize gönderebilirsiniz.

İnternetten yapılan alışverişlerde internet sitemizden indirebileceğiniz ve ıslak imzalı iade formu, ürünü orijinal ambalajında ve faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir.

Ürünlerinizin, bize ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde size ödeme yaptığınız yol ile iade işlemi gerçekleştirilir. Kredi kartınıza iade işleminin yansıması, normal koşullar altında 2-5 iş günü sürmekle beraber bankanızın prosedürlerine bağlı olarak değişebilmektedir.

Genel İade Koşulları

İadeler mutlak suretle orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.

Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş, hasarlı, eksik, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte iade formunun eksiksiz doldurulmuş şekilde ve imzalandıktan sonra tarafımıza gönderilmelidir.

İade etmek istediğiniz ürünlerin geri alım planlamasını sizin için yapabiliriz. Bizim aracılığımız ile anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarınca taşınan iadelerin geri nakliye ücreti tarafımızca karşılanır. Aksi takdirde kargo firması sizden taşıma ücreti talep edecektir.

Hasarlı veya Ayıplı Ürünlerin İadesi

Siparişinizi teslim alırken, paketlerin eksiksiz ve sağlam olduğunu mutlaka kontrol ediniz. Ürünleriniz sevk irsaliyesi ve fatura  ile teslim edilir. Fatura ibraz edilmeksizin değişim ve iade işlemi yapılamamaktadır. Firma adına kesilen faturalarda ise, satın alan firmanın iade faturası ile değişim veya iade işlemi yapılabilir.

Kargo yetkilisi, sizden paketleri eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim aldığınıza dair imza alacaktır. Koli dışında hasar bulunması durumunda, kargo yetkilisine tutanak tutturmalısınız. Bu ürünlerin değişimi 14 (on dört) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda, sizden ek bir nakliye veya ürün bedeli talep edilmeyecektir.

Teslim esnasında fark edilmeyerek teslim alınan hasarlı veya ayıplı ürünlerin iadesi için Müşteri Hizmetleri bölümümüz, ürünün hasar veya ayıbını gösteren fotoğraf göndermenizi talep edecektir. Yapılan inceleme sonucunda tüketici kaynaklı olmadığı tespit edilmesi durumunda birebir değişim işlemi ya da ürün bedelinin iadesi yapılacaktır.

Eksik veya Yanlış Ürünlerin İadesi

Siparişinizde eksik ürün var ise, diğer ürünlerinizi teslim alarak, eksik ürünler için imza atmadan önce bunu not olarak belirtmelisiniz. Öte yandan, siparişinizde yanlış ürün bulunuyorsa, bu ürünü teslim almamalı ve teslimat irsaliyesinde yazılı olarak belirtmelisiniz.

Siparişiniz ile ilgili iade ve değişim talepleriniz için Bize shop@soktas.com e posta adresini kullanarak veya +902565182255 numaralı telefon numarasından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu: Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. “Söktaş”

Cumhuriyet Mahallesi Akeller Cad. No:54, 09201 Söke, Aydın

 

Biz, Söktaş olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile müşteri, tüketici, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar ile

işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu veya sadakat programı kapsamına üyeliğiniz sırasında doldurulan üyelik formu ya da internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, çevrim içi alışveriş uygulamaları, elektronik kitap uygulamaları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi [Şirket yazışma adresi] adresine ıslak imzalı veya iletişime uygun e-posta adresi elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


Güncelleniyor…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.